mémoires

Stijn Cole - Yves Velter

duo expo

opening of the duo exhibition 
‘mémoires’
on Sunday, 7 March 2021
from 2 pm until 6 pm
in the presence of the participating artists

read more about the artists
Stijn Cole and Yves Velter

The memories that we hold onto can never be considered as detached from our present. More than that, the past and the present always engage in a dialogue, a conversation with one another in such a way that a new kind of entity can evolve at a universal level, thereby elevating each other. In this respect, art is the ultimate ‘tool’...  

De herinneringen die we met ons meedragen kunnen nooit los van ons heden worden beschouwd. Meer nog, verleden en heden gaan steeds een dialoog, een gesprek, met elkaar aan zodat er een nieuw soort essentie op een universeel niveau kan ontstaan waarbij beide elkaar optillen. Kunst is daarbij het ultieme ‘middel’...  

Inge Braeckman