HUIS VAN DE DICHTER

Schrijfresidentie

WATOU

HUIS VAN DE DICHTER - WATOU

De schrijfresidentie wordt zondag 25 februari 2018 om 11u voorgesteld in het Festivalhuis (Watouplein 12, Watou) tijdens een publiek moment waarop de sleutels van het ‘Huis van de Dichter’ worden overgedragen aan Michaël Vandebril en de eerste schrijfresident Carmien Michels haar intrede maakt in de residentie.

www.huisvandedichter.be